Hjertesager

Træplantning i Indien

Via Coops Primekonto giver vi dig nu mulighed for at være med til at bekæmpe skovrydning og reetablere skovområder i Indien til gavn for både lokalbefolkningen i Khasi Hills, naturen og det globale klima. Har du valgt ”Plant et træ” som en fordel, vil du hver måned modtage et certifikat, der viser at der er plantet to træer i Khasi Hills i dit navn.

Om Tågeskovene

Træerne plantes i Indiens Meghalaya provins, som er et af verdens vådeste områder. Tågeskovene ved Khasi Hills er præget af rig biodiversitet, hellige skove, ældgamle stenmonolitter og små Khasi samfund. Området er kraftigt truet af nedbrydning og skovrydning.

Om projektet

Projektet har, foruden reetablering af de naturlige skovområder, også det formål at skabe bæredygtig levevis og økonomi for lokalbefolkningen, så områdets biodiversitet og Khasi-samfund kan blomstre i fællesskab. Der arbejdes tæt sammen med lokalbefolkningen for at finde bæredygtige løsninger, så skovrydning til brænde og energibehov erstattes af energieffektive ovne og riskogere til områdets 5000 familier. Også en ændring af landbrugsteknikker og adfærd er en vigtig del af projektet.

Hvorfor Khasi Hills?

Khasi folket er traditionelt set knyttet tæt til områdets skove og de er afhængige af Tågeskovene til brænde, medicin, mad og bolig. Khasi folket er truet og risikerer at miste deres levevis, da skovene fældes til fordel for brænde, trækul og græsmarker til kvæg. 

Hvad bidrager projektet med:

  • Reetablering af oprindelige skovområder
  • Øget CO2 binding
  • Økonomisk udvikling i området
  • Udbredelse af ligestilling og kvindeligt lederskab
  • Jordbundsbeskyttelse
  • Udvidelse af skovområdet
  • Udvidelse af levesteder for truede og fredede dyrearter

 

Coop er gået i samarbejde med NGO'en WeForest om træplantningen. Du kan læse meget mere om projektet i Kashi Hills her (på engelsk)

WeForest - samarbejdspartner på Plant et træ i Indien

Coop planter også skov – men i Danmark

Coop er i gang med at opkøbe 1000 hektarer jord til 10 Folkeskove. Skovene vil blive placeret i hele Danmark over de næste 10 år, så hele Danmarks befolkning kan benytte skovene.

Opkøbene er et led i Coops ambitiøse klimastrategi og vi forventer i den kommende tid at tilbyde dig at købe træer til plantning i de nye skove i Danmark. Der vil blive mulighed for lokal indflydelse på aktiviteterne i skovene i lokale skovråd, så glæd dig til der åbner en skov i nærheden af dig. Den første Coop Folkeskov er placeret i Holstebro og åbner i efterårsferien 2020. Du kan læse meget mere om Coop Folkeskove her.